Saltar apartados

ACTIVITATS TRANSVERSALS ESPECÍFIQUES

Tot l'alumnat haurà de realitzar obligatòriament activitats transversals; unes comunes per a tot els estudis de doctorat i altres específiques que han sigut establides per a cada programa.

Les activitats transversals específiques són les següents:

ACTIVITAT 1: Seminaris i tallers de recerca

DADES BÀSIQUES                                        Nº D'HORES: 20
  • Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconocidoprestigio. L'objectiu és que, de forma periòdica, un investigador explique en seminaris d'una hora de durada el seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat. Independentment de la conveniència d'assistir a tots els seminaris del programa, l'assistència als seminaris de l'activitat, haurà de realitzar-se durant els 2 primers anys de desenvolupament de la tesi. Els estudiants a temps parcial hauran de realitzar l'activitat durant els 3 primers anys de tesis.
  • PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ: Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 10 d'aquests seminaris, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand. En el cas d'estudiants d'altres països i que estiguen desenvolupant treball de la tesi fora d'Espanya els seminaris que tinguen lloc en la Universitat d'Alacant podran ser convalidats per seminaris en altres universitats que hauran de ser certificats per l'entitat organitzadora dels mateixos. L'avaluació es basarà en l'assistència i participació en els seminaris, i en la presentació d'un breu resum de cadascun d'ells al responsable de l'activitat.
  • ACTUACIONS DE MOBILITAT: Ajudes de mobilitat per a professors convidats, que se sol·licitaran a les convocatòries oficials del Ministeri, Govern Autònom i de la pròpia Universitat. També es comptarà amb la col·laboració dels projectes de recerca del grup proponent. 

ACTIVITAT 2: Seminaris de Doctorat

DADES BÀSIQUES                                        Nº D'HORES: 20 hores
  • Activitat de formació específica consistent en una jornada per a alumnes inscrits en el programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública del seu projecte de Tesi i del treball realitzat durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions. En cas de participar estudiants de doctorat que en el moment dels seminaris es troben realitzant treball de la tesi en altres països s'utilitzaran els serveis de videoconferència que a l'Universitat d'Alacant ofereix en diverses sales, o si aquesta tecnologia no està disponible en la localització del doctorand s'usarà Skype. L'assistència als seminaris de l'activitat, haurà de realitzar-se durant tot el període de desenvolupament de la tesi, però l'exposició del seu projecte de tesi haurà de realitzar-ho abans de finalitzar el seu primer any. Els estudiants a temps parcial hauran de realitzar l'activitat durant els 3 primers anys de tesis.
  • PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ: Els alumnes hauran d'assistir a les presentacions i la seua participació s'inclourà en el Document d'Activitats del Doctorand. L'avaluació es basarà en la qualitat de la seua pròpia presentació, en l'assistència i participació en la resta de seminaris, i en la presentació d'un breu resum de cadascun d'ells al responsable de l'activitat

ACTIVITAT 3: Presentació de comunicacions científiques

DADES BÀSIQUES                                        Nº D'HORES: 30 hores
  • Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà en la preparació, enviament del manuscrit, i l'exposició pública (en cas d'acceptació) d'un treball relacionat amb el tema de Tesi en congressos, conferències, reunions de treball ( workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals. Aquesta activitat es realitzarà preferentment els dos últims anys de desenvolupament de la tesi.
  • PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ: Certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i referència bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment en el Document d'Activitats del Doctorat. L'avaluació es basarà en la qualitat de la comunicació científica elaborada, i el nivell de l'esdeveniment al que es present. 
  • ACTUACIONS DE MOBILITAT: Els estudiants hauran de sol·licitar ajudes de mobilitat, participació en congressos, etc., en les convocatòries públiques o privades que es convoquen a aquest efecte. També podran comptar amb el suport econòmic dels projectes que donen suport a la seua tesi doctoral.

ACTIVITAT 4: Estades en Universitats i Centres de Recerca Superior

DADES BÀSIQUES                                        Nº D'HORES: 150 hores
  • Activitat de formació específica consistent en la mobilitat del doctorand a una Universitat o Centre de Recerca superior diferent a aquell en el qual es troba matriculat per a la realització de tasques de recerca relacionades amb el seu tema de tesi. Estada mínima d'un mes, amb possibilitat de fraccionar-se temporalment. Durada recomanada mínima total de 480 hores per a complir els criteris d'esment internacional.
  • PROCEDIMENT D'ADAPTACIÓ: Certificat acreditatiu de l'estada expedit per la unitat responsable de l'estada en la Universitat o Centre de Recerca.

Departament d'Ecologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3625

Fax: (+34) 96 590 9832

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464