Saltar apartados

Seminari d'Ecologia

SEMINARI D'ECOLOGIA

Codi Sigua: 0007P1033

Capacitat: 30 llocs (aprox.)

Veure horari

Formulari de Reserva

  • Pissarra tradicional (de guix)
  • Connexió a Internet
  • Videoprojector
  • Projector diapositives
  • Ordinador PC sobretaula

 

CONDICIONS D'ÚS

  • El professor responsable haurà de deixar l'aula en les mateixes condicions en què va ser trobada, havent de posar especial atenció a la disposició del mobiliari, neteja de pissarres i apagat d'equips informàtics i audiovisuals. En cas d'incomplir reiteradament aquestes condicions, podrà ser-li denegat l'ús de la sala per un període de temps determinat.
  • Les claus d'accés a les sales hauran de ser dipositades en el caseller de claus que hi ha a Secretaria . Si no es disposara d'accés a aquesta, podran dipositar-les en el caseller de correu de Secretaria si pot ser en un sobre, sempre que en el quadrant no hi haja un usuari posterior aquest mateix dia, en aquest cas hauran de lliurar-les en mà. En cap cas el professor responsable haurà d'emportar-se les claus o dipositar-les en un altre lloc diferent una vegada finalitzat el període d'ús de les sales.
  • Qualsevol dany o incidència advertida en l'estat del material i equips propis de les sales que impedisca el seu correcte ús, haurà de ser comunicat immediatament al personal d'administració del Departament.

 

ACTIVITATS PREFERENTS I ALTRES USOS COMPATIBLES

  • Activitats preferents: Reunions òrgans departamentals, Classes titulacions oficials, actes institucionals, conferències, tribunals acadèmics
  • Altres usos compatibles: Docència de titulacions no oficials, cursos, seminaris, reunions, activitats docents grupals (tutories, revisions, exàmens)

NOTA: En cas de necessitar-se una determinada sala per a una activitat preferent i estar prèviament reservada per a una activitat no inclosa com a preferent, l'activitat no preferent podrà ser canviada d'ubicació o fins i tot anul·lada si no existiren espais disponibles, sempre que la reserva de l'activitat preferent es comunique i autoritze amb almenys un dia laborable d'antelació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament d'Ecologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3625 - 9832

Fax: (+34) 96 590 9832

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464