Saltar apartados

Cens Electoral Eleccions Parcials 2019

ELECCIONS PARCIALS 2019 CONSELL DEPARTAMENT

Col·lectius:

- Pdi sense vinculació permanent (no doctor), i personal investigador en formació

- Personal d'Administració i Serveis

- Estudiants

 

Per a consultes del cens per NIF punxar ací

Calendari electoral per a la renovació de la part electiva del Consell del Departament d'Ecologia

 

Publicació del cens electoral definitiu i termini de presentació de candidatures

A data 18/11/2019, transcorregut el termini per a presentació de reclamacions contra el cens provisional, aquest passa a ser definitiu, amb les modificacions que s'indiquen a continuació:

Noelia Molina Verdú queda adscrita al col·lectiu de "Personal d'Aministración i Serveis" a l'efecte d'aquest procés electoral.

Adrián Maturano Ruiz queda adscrit al col·lectiu "Alumnat" a l'efecte d'aquest procés electoral.

Paula Lopezosa Estepa queda adscrita al col·lectiu "Personal docent i investigador sense vinculació permanent i el personal investigador en formació".

Valeria Nazariova queda adscrita al col·lectiu "Personal docent i investigador sense vinculació permanent i el personal investigador en formació".

Aymen MOghli queda adscrit al col·lectiu  "Personal docent i investigador sense vinculació permanent i el personal investigador en formació".

Pot continuar consultant-se en el mateix enllaç en la web del departament i estarà disponible en la Secretaria del Departament d'Ecologia.

El termini de presentació candidatures comprèn des del 19 al 26 de novembre. Les candidatures poden presentar-se usant aquest formulari en el la Secretaria del Departament d'Ecologia.

En exercici de la competència que li atribueix l'article 8.3, apartat c, del Reglament de Règim Intern del departament d'Ecologia i considerant que segons el cens definitiu el nombre de membres nats del Consell de Departament del departament d'Ecologia és de 25, la Comissió Electoral ha determinat el nombre de representants  per cada col·lectiu que s'haurà d'elegir en les eleccions de la part electiva del Consell de Departament. Aquest número és el següent:

 

 Col·lectiu Nombre de respresentants
Personal docent i investigador sense vinculació permanent i el personal investigador en formació 3
Estudiants 3
Personal d'Administració i Serveis 2

 

 

Proclamació Provisional Candidats

Finalitzat el termini de presentació de candidatures per a la renovació de la part electiva del consell del Departament d'Ecologia s'han rebut les següents candidatures que queden proclamades provisionalment per indicació del President de la Comissió Electoral:

Col·lectiu: Personal docent i investigador sense vinculació permanent i el personal investigador en formació

 

Paula Lopezosa Estepa

Aymen Moghli

 

Col·lectiu: Estudiants

Susana Silvestre Carbonell

Ana Sabater Blasco

Adrián Maturano Ruiz

 

Col·lectiu: Personal d'Administració i Serveis

Ramón Ángel Munera Vicente

Francisco José Barrero Vázaquez

 

PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE CANDIDATS ELECTES

Considerant que s'ha presentat un nombre de candidatures igual o inferior al nombre de representants a triar, segons l'article 9, apartat 3, del Reglament de Règim Intern del departament d'Ecologia no és necessari realitzar la votació e nningún col·lectiu, i es proclama candidats electes els candidats presentats.
 
Col·lectiu PDI sense vinculació permanent i personal investigador en formació:
Paula Lopezosa Estepa
Aymen Moghli
 
Col·lectiu Estudiants:
Susana Silvestre Carbonell
Ana Sabater Blasco
Adrián Maturano Ruiz
 
Col·lectiu PAS:
Ramón Ángel Munera Vicente
Francisco José Barrero Vázquez
 
Contra aquesta proclamació es podrà presentar recurs d'alçada davant el rector de la Universitat d'Alacant en el termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació del present acte.
 
La comissió electoral

 

 

 

Departament d'Ecologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3625

Fax: (+34) 96 590 9832

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464