Saltar apartados

Eleccions parcials Consell Departament 2017

ELECCIONS PARCIALS 2017 CONSELL DEPARTAMENT

Col·lectius:

- Pdi sense vinculació permanent (no doctor), i personal investigador en formació

- Personal d'Administració i Serveis

- Estudiants

 

Per a consultes del Cens per NIF pichar ací

Calendari electoral per a la renovació de la part electiva del consell del Departament d'Ecologia

 

Publicació del cens electoral definitiu i termini de presentació de candidatures

A data 15/11/2017, transcorregut el termini per a presentació de reclamacions contra el cens provisional, aquest passa a ser definitiu, amb l'única excepció que s'indica a continuació.

Adrian Maturano Ruiz queda adscrit al col·lectiu del cens electoral "Personal docent i investigador sense vinculació permanent i el personal investigador en formació" a l'efecte d'aquest procés electoral. Aquest canvi va ser sol·licitat per l'interessat a la comissió electoral. Pot seguir consultant-se en el mateix enllaç en la web del departament i estarà disponible en la Secretaria del Departament d'Ecologia.

El termini de presentació candidatures comprèn des del 16 al 22 de novembre. Les candidatures poden presentar-se usant aquest formularien la Secretaria del Departament d'Ecologia.

En exercici de la competència que li atribueix l'article 8.3, apartat c, del Reglament de Règim Intern del departament d'Ecologia i considerant que segons el cens definitiu el nombre de membres nats del Consell de Departament del departament d'Ecologia és de 17, la Comissió Electoral ha determinat el nombre de representants per cada col·lectiu que s'haurà de triar en les eleccions de la part electiva del Consell de Departament. Aquest nombre és el següent:

 

Col·lectiu Nombre de respresentants
Personal docent i investigador sense vinculació permanent i el personal investigador en formació 3
Estudiants 3
Personal d'Administració i Serveis 1

 S'ha aprovat en Consell de Depatamento celebrat el 20/11/17, l'ampliació del termini de presentació de candidatures fins al dia 22/11/17 i s'ha modificat en conseqüència la resta del calendari electoral que pot ser consultat ací.

 

Proclamació Provisional Candidats

Finalitzat el termini de presentació de candidatures per a la renovació de la part electiva del consell del Departament d'Ecologia s'han rebut les següents candidatures que queden proclamades provisionalment per indicació del President de la Comissió Electoral:

 

Col·lectiu: Personal docent i investigador sense vinculació permanent i el personal investigador en formació

Diana Turrión Serradell

Sonia Vega Rosete

Adrián Maturano Ruiz

 

Col·lectiu: Estudiants

Eduardo Vicente Bartolí

Susana Silvestre Carbonell

 

Col·lectiu: Personal d'Administració i Serveis

Ramón Ángel Munera Vicente

 

PROCLAMACIÓ DEFINITVA DE CANDIDATS ELECTES

 
Considerant que s'ha presentat un nombre de candidatures igual o inferior al nombre de representants a triar, segons l'article 9, apartat 3, del Reglament de Règim Intern del departament d'Ecologia no és necessari realitzar la votació en cap col·lectiu,i es proclama candidats electes els candidats presentats.
 
 
Col·lectiu PDI sense vinculació permanent i personal investigador en formació:
Diana Turrión Serradell
Sonia Vega Rosete
Adrián Maturano Ruiz
 
Col·lectiu Estudiants:
Eduardo Vicente Bartolí
Susana Silvestre Carbonell
 
Col·lectiu PAS
Ramón Ángel Munera Vicente
 
Contra aquesta proclamació es podrà presentar recurs d'alçada davant el rector de la Universitat d'Alacant en el termini d'un mes, explicat a partir de l'endemà de la publicació del present acte.
 
La comissió electoral

 

 

 

 

 

 

Departament d'Ecologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3625

Fax: (+34) 96 590 9832

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464