Saltar apartados

Cens Eleccions Parcials 2015

 

ELECCIONS PARCIALS 2015 CONSELL DEPARTAMENT

Col·lectius:

- Pdi sense vinculació permanent (no doctor), i personal investigador en formació

- Personal d'Administració i Serveis

- Estudiants

Per a consultes per NIF punxar ací

Calendari electoral per a la renovació de la part electiva del consell del Departament d'Ecologia

 

Publicació del cens electoral definitiu i termini de presentació de candidatures

Transcorregut el termini per a presentació de reclamacions contra el cens provisional, aquest passa a ser definitiu. Pot seguir consultant-se en el mateix enllaç en la web del departament.

El termini de presentació candidatures comprèn des del 24 al 28 de novembre. Les candidatures hauran de presentar-se usant aquest formulari en el Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant, o bé, per qualsevol de les formes previstes en l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.

En exercici de la competència que li atribueix l'article 8.3, apartat c, del Reglament de Règim Intern del departament d'Ecologia i considerant que segons el cens definitiu el nombre de membres nats del Consell de Departament del departament d'Ecologia és de 17, la Comissió Electoral ha determinat el nombre de representants per cada col·lectiu que s'haurà de triar en les eleccions de la part electiva del Consell de Departament. Aquest nombre és el següent:

Col·lectiu Nombre de respresentants
Personal docent i investigador sense vinculació permanent i el personal investigador en formació 2
Estudiants 2
Personal d'Administració i Serveis 1

 

Proclamació provisional de candidats

Finalitzat el termini de presentació de candidatures per a la renovació de la part electiva del consell del Departament d'Ecologia s'han  rebut les següents candidatures:

Ramón Munera Vicente. Col·lectiu: Personal d'Administració i Serveis

 

Proclamaciò provisional Candidats Electes
Considerand que s'ha presentat un nombre de candidatures igual o inferior al nombre de representants a triar, segons l'article 9, apartat 3, del Reglament de Régimen Intern del departament d'Ecología no és necessari realitzar la votació, resultant proclamats com a membres del Consell de Departament els candidats presentats.
Per tant, queda proclamat provisionalment com a candidat electe del col·lectiu de personal d'administració i serveis D. Ramón Munera Vicente.
 
Contra aquesta proclamació es pot formular reclamació davant la Comissió Electoral del departament d'Ecologia en el termini de dos dies lectius des de la data (dies 10 i 12 de desembre de 2015). La reclamació s'ha de dirigir a la Comissió Electoral i presentar-se en la secretaria del departament d'Ecologia, mitjançant la instància normalitzada disponible en aquesta secretaria.

 
La comisión electoral

 

Departament d'Ecologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3625

Fax: (+34) 96 590 9832

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464